ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมโรงงานบริษัท M.C.S.-JAPAN

03/04/2024

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ เดินทางไปจังหวัดชิบะเพื่อเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานของ M.C.S.-JAPAN บริษัทเหล็กของไทยที่ลงทุนในญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพและบริการ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าญี่ปุ่นมายาวนานกว่า 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสงค์จะเปิดรับคนไทยในญี่ปุ่นมาร่วมงานด้วย

บริษัท M.C.S.-JAPAN ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ดำเนินธุรกิจเหล็กแปรรูปและจัดส่งเหล็กคุณภาพให้แก่บริษัทก่อสร้างและผู้รับเหมารายใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งเหล็กของบริษัทฯ ได้ใช้ในการก่อสร้างอาคาร Azabudai Hills ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น 
Back to the list