ข่าวกิจกรรม


2013.03.29-31 เอกอัครราชทูตเดินทางเยือน จ.นีกาตะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย – จ.นีกาตะ

24/04/2013

              เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ และคณะ ได้เดินทางเยือน จ.นีกาตะ เพื่อศึกษาลู่ทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับ จ.นีงาตะ ในระดับต่าง ๆ และกระชับความสัมพันธ์กับภาครัฐและเอกชนของ จ.นีงาตะ รวมทั้งพบปะคนไทยใน จ.นีงาตะ ในระหว่างการจัดกงสุลสัญจรที่เมืองคาชิวาซากิ

              ในส่วนของภาครัฐ เอกอัครราชทูตได้พบกับนายฮิโรฮิโกะ อิสุมิดะ ผู้ว่าราชการ จ.นีกาตะ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายฮิโรชิ ไอดะ นายกเทศมนตรีเมืองคาชิวะซากิ โดยเอกอัครราชทูตย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่ยาวนานกว่า 600 ปี และฝ่าย จ.นีงาตะเห็นว่า ไทยกับ จ.นีกาตะก็มีความคล้ายคลึงกันในด้านพื้นฐานวัฒนธรรมที่มาจากข้าว โดย จ.นีกาตะเป็นแหล่งผลิตข้าวและผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะลานสกี จึงมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือทั้งในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ฝากให้หน่วยงานรัฐของ จ.นีกาตะ ดูแลคนไทยใน จ.นีกาตะ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 400 คน ต่อไปด้วย

             ในส่วนของภาคเอกชน เอกอัครราชทูตยังได้เดินทางดูงานบริษัท Kameda Seika ซึ่งเป็นบริษัทผลิตข้าวเกรียบญี่ปุ่น (เซมเบ) ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น และมีการลงทุนในไทย ซึ่งนายมิจิยาสึ ทานากะ ประธานบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ที่จะใช้โรงงานในไทยเป็นฐานในการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต และโอกาสที่จะนำเข้าแป้งข้าวจากไทยเพื่อใช้ในการผลิต นอกจากนี้ ออท.ได้เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารบริษัท Imayo Tsukasa และบริษัท Asahi Shuzo ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล้า (สาเก) ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของ จ.นีงาตะ ซึ่งใช้ข้าวของ จ.นีกาตะ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

niigata01

niigata02

niigata03
Back to the list