ข่าวกิจกรรม


2013.04.20 ออท.และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ)

24/04/2013

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายฯ และนางสุจินดา อิซุมิดะ รองประธานเครือข่ายฯ พร้อมด้วยกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่น ตลอดจนร่วมหารือการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในญี่ปุ่น

เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (TNJ) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมอาสาสมัครคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของญี่ปุ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และพัฒนาศักยภาพคนไทยในญี่ปุ่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านการศึกษาและเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันครอบครัว และด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางในการประสานงานความช่วยเหลือคนไทยกับหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นด้วย ปัจจุบัน เครือข่ายฯ มีสมาชิกจาก 12 เขตทั่วประเทศญี่ปุ่น

1     2

3
Back to the list