ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2567

03/04/2024

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปีนี้มีจำนวนนักเรียนทุนฯ ทั้งสิ้น 23 ราย เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น และขอให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของทุนรัฐบาล โดยขอให้มี “ความอดทน” ทั้งต่อเรื่อง
การเรียนและการใช้ชีวิต และมี “ความตั้งใจ” ที่จะศึกษาให้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งใช้ “โอกาส” ในครั้งนี้สำหรับตนเองในการศึกษาและเรียนรู้จุดแข็งของประเทศญี่ปุ่น และขยายผลโอกาสที่ได้มาญี่ปุ่นนี้ให้เป็นโอกาสของสังคมต่อไป

หลักสูตรโคเซ็นเป็นการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และการศึกษาวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการโคเซ็นจากประเทศไทยทั้งสิ้น 133 ราย ศึกษาในสถาบัน
โคเซ็น 26 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น
Back to the list