ข่าวกิจกรรม


2013.04.17 นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นคารุไม จังหวัดอิวาเทะ เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

01/05/2013

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นักเรียนมัธยมปีที่ 3 จำนวน 5 คนจากโรงเรียนมัธยมต้นคารุไม จังหวัดอิวาเทะได้เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมเยี่ยมเยือนสถานที่ทำงานในระหว่างการทัศนศึกษา โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตได้ต้อนรับและสนทนากับนักเรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ในการเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้ นักเรียนจึงได้ศึกษาเรื่องความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุมาตราที่ส่งผลกระทบทางตอนใต้ของไทย และความช่วยเหลือของประเทศไทยเมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น นอกจากนั้น นักเรียนยังได้สนทนาเรื่องงานและบทบาทของนักการทูตด้วย

Back to the list