ข่าวกิจกรรม


CEO บริษัท Banpu Japan เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับเอกอัครราชทูตฯ

17/04/2024

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นายนิติ พิทักษ์ธีระธรรม CEO บริษัท Banpu Japan และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับนายนิติฯ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนด้านพลังงานในญี่ปุ่นของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว บริษัทฯ ยังสนใจธุรกิจพลังงานอื่น โดยเฉพาะแบตเตอรี่ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ Banpu Japan และหวังว่าการลงทุนของบริษัทฯ จะทำให้สาขาพลังงานเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยสู่อนาคต
Back to the list