ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับผู้บริหารบริษัท Nippon Steel

17/04/2024

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นาย SATO Ichiro, Managing Executive Officer, Global Business Development Division พร้อมด้วยนาย INOUE Hajime, General Manager บริษัท Nippon Steel ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ลงทุนในไทยมาอย่างยาวนาน และยินดีที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง CEO คนไทยบริหารงานในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ Nippon Steel แต่งตั้งคนท้องถิ่นดำรงตำแหน่ง CEO
สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทิศทางการลงทุนของบริษัท Nippon Steel ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการเหล็ก “ท้องถิ่น” ที่พร้อมด้วยคุณภาพและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยจากกระบวนการผลิตที่เน้นการรีไซเคิล
Back to the list