ข่าวกิจกรรม


ประธาน Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเอกอัครราชทูตฯ

18/04/2024

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 นาย KUWATA Hajime ประธาน และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับ JTECS ที่มีมายาวนาน เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณ JTECS ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่มั่นคงของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของไทย ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ แสดงความสนับสนุนการดำเนินโครงการฝึกงานในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย และยินดีให้ความร่วมมือกับ JTECS อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายเครือข่าย Friends of Thailand และ Friends of Japan
Back to the list