ข่าวกิจกรรม


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

31/05/2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วมพิธี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้ประชาชนลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567
Back to the list