ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและหารือกับ CEO บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

25/04/2024

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสองฝ่าย
ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางไทย – ญี่ปุ่น โดยเฉพาะกรุงโตเกียวและนครโอซากา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวอาเซียนที่ใช้บริการเที่ยวบินตรงของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังได้หารือเกี่ยวกับ
การส่งเสริมนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการบินของกรุงเทพฯ และการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรในส่วนท้องถิ่นญี่ปุ่น 
Back to the list