ข่าวกิจกรรม


2013.05.10 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน และมหาวิทยาลัยคินกิ

10/05/2013

เมื่อวัน 10 พ.ค. 2556 ได้มีพิธีลงนามความตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนเปลี่ยนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน และมหาวิทยาลัยคินกิ โดยนาิยชิโอซากิ ฮิโตชิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยคินกิ และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในพิธีดังกล่าว 

โดยพิธีลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเดินทางเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่กรุงเทพฯ ของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนายฮิโรชิเกะ เซโกะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานอาวุโสของสมาคมนักเรียนเก่ามหาวิทยาลัยคินกิ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอาเบะ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามนายกรัฐมนตรีอาเบะไปด้วย

ภายหลังการลงนามความตกลงดังกล่าว เอกอัครราชทูตได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยมาเป็นเวลานาน และยังมีแนวโน้มที่บริษัทญี่ปุ่นจะลงทุนเพิ่มขึ้นในไทยต่อไป รัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะสนับสนุนธุรกิจญี่ปุ่น โดยเฉพาะการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการลงทุน และการเสริมสร้างแรงงานเพื่อรองรับบริษัทญี่ปุ่นในไทย ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างแรงงานอาชีวะที่มีฝีมือ รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายพัฒนาแรงงานอาชีวะที่มีฝีมือเพื่อรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยอย่างเร่งด่วน โดยที่ผ่านมาขอชื่นชมสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถ และสามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น ซึ่งสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขยายกิจการของญี่ปุ่นในไทยได้เป็นอย่างดี และหวังว่าความตกลงที่ลงนามในวันนี้จะทำให้คณาจารย์และนักศึกษาไทยและญี่ปุ่นของทั้งสองสถาบัน ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่จะนำมาพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

0

1     2

4     3

5

6     7

8

9     10

11     12

 
Back to the list