ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาษาต้อนรับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพของ MOA Museum of Art Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 34

30/01/2024

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวสิริมน อติแพทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับ ด.ญ. ชนันญา เอี่ยมกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลำแดง อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ผู้ได้รับรางวัลโล่ห์ทอง ในการประกวด MOA Museum of Art Children's Art Exhibition ครั้งที่ 34 จากผลงานภาพวาด “Street Food” โดย ด.ญ .ชนันญา เอี่ยมกลิ่น พร้อมมารดา และนายวิชัย แก้วสุขศรี อาจารย์สอนศิลปะ ได้เดินทางมาเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ พิิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ที่เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567

ในส่วนของรอบคัดเลือกในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและคัดเลือกผลงานของเยาวชนไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกับเยาวชนจากนานาชาติ โดยมีผลงานจากเยาวชนไทยทั้งสิ้น 1,755 ชิ้น มาร่วมแข่งขันกับผลงานจากเยาวชนกว่า 190,347 ชิ้น จาก 11 ประเทศ ทั้งนี้ มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาประกวด 300 ผลงานได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ และทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาโกเนะ และการจัดประกวดวาดภาพเยาวชนนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเยาวชนไทยได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบัน MOA ได้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ รวม 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในรูปของมูลนิธิเอ็มโอเอไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532
Back to the list