ข่าวกิจกรรม


สมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

26/04/2024

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายปรัชญากร ละวรรณา ประธานสมาคมนวดไทยในญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนวดไทยในญี่ปุ่น และการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานนวดชาวไทย
ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการนวดไทย
สมาคมนวดไทยในญี่ปุ่นเป็นองค์กรไม่แสวงกำไร ก่อตั้งเมื่อปี 2557 โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกกว่า 200 ราย
Back to the list