ข่าวกิจกรรม


2013.05.06-09 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Thai Night ณ จังหวัดฟุกุโอกะ

21/05/2013

เมื่อวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2556 เอกอัครราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เดินทางเยือนภูมิภาคคิวชูซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Importance of the bilateral relationship between Thailand and Japan” ในงาน “The Symposium on Kyushu-Thailand Mutual Tourism Exchange” ซึ่งร่วมจัดสำนักงานกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และท่องเที่ยว (MLIT) ประจำ จ. ฟุกุโอกะโดย และเป็นประธานในงาน “Thai Night” ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟุกุโอกะขึ้น ณ จังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทั้งสองงานประกอบด้วยส่วนราชการและภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคคิวชู ประมาณ 730 คน

การเดินทางไปเยือนคิวชูในครั้งนี้ เอกอัครราชทูต ธนาธิปฯ ยังได้เดินทางไปเยือน จ. นางาซากิ จ. ซากะ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Hodo Nakamura ผู้ว่าราชการจังหวัดนางาซากิ นาย Yasushi Furukawa ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะตามลำดับ รวมทั้งได้เข้าพบนาย Hiroshi Ogawa ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะด้วย เพื่อหาลู่ทางกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคคิวชู ซึ่งไทยและภูมิภาคคิวชูยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนกันอีกหลายด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เนื่องจากการบินไทยมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไป จ. ฟุกุโอกะ และการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน โดยเฉพาะกับ จ. ฟุกุโอกะที่มีการลงนามเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร

 

   

เยี่ยมคารวะนาย Hodo Nakamura ผวจ. นางาซากิ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

   

เยี่ยมคารวะนาย Yasushi Furukawa ผวจ. ซากะ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

   

เยี่ยมคารวะนาย Hiroshi Ogawa ผวจ. ฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

   

ออท. ธนาธิปฯ ร่วมเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

ในงาน “The Symposium on Kyushu-Thailand Mutual Tourism Exchange” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

   

ออท. ธนาธิปฯ เป็นประธานในงาน “Thai Night” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

   

ออท. ธนาธิปฯ เป็นประธานในงาน “Thai Night” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

   

ออท. ธนาธิปฯ เป็นประธานในงาน “Thai Night” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
Back to the list