ข่าวกิจกรรม


2013.05.11-12 งานเทศกาลไทยครั้งที่ 14

31/05/2013

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหารไทย ผลไม้ไทย สินค้าไทย นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300,000 คน

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต เป็นผู้กล่าวเปิดงานเทศกาลไทยครั้งที่ 14 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย ได้แก่ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายอำพล กิตติอำพล ประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทย และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ นายยาสุฮิสะ ชิโอซากิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น นายคาสึยูกิ ฮามาดะ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายคาสึจิกะ อิวาตะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายเทสุเกะ คิตายามะ ประธานสมาคม Japan Thailand Association (JTA) และสมาคม Japan-Thailand Business Forum (JTBF) และผู้ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดอีกประมาณ 300 คน

ในภาพรวม การจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมออกร้านมากกว่า 250 คูหา จำหน่ายอาหารไทยและสินค้าไทยประเภทต่างๆ รวมทั้งคูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย มูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานส่งเสริมศิลปาชีพ รวมทั้งการจัดนิทรรศการความร่วมมือทางการเกษตรระหว่างญี่ปุ่น - อาเซียนและไทย และการสาธิต / สอนทำอาหารไทย ตลอดจนการแสดงบนเวที เผยแพร่นาฏศิลป์ไทย และกิจกรรมของกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่น เช่น มวยไทย ดนตรีไทย และการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากนักร้องไทย ดาราและนางสาวไทยมากมาย นอกจากนี้ งานเทศกาลไทยฯ ในปีนี้ เป็นโครงการหนึ่งในการฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น โดยตลอดทั้งสองวัน คาดว่ามีผู้มาชมงานประมาณ 300,000 คน

    

    

    

     

    

     

    

      
Back to the list