ข่าวกิจกรรม


2013.05.25-26 งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9

03/06/2013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 

25 - 26 พฤษภาคม 2556 จัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา โดยได้สนับสนุนวงเงินส่วนหนึ่งในการจัดงาน และร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ในพิธีเปิด นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้กล่าวเปิดงานพร้อมแขกผู้มีเกียรติฝ่ายญี่ปุ่น อาทิ ผู้แทนจากบริษัท ยามาโมริ จำกัด ผู้แทนจังหวัดไอจิ และเมืองนาโงยา

ภายในคูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ได้แก่ ส้มโอ มังคุด รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมงานตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทย และทดลองใส่ชุดไทยเพื่อถ่ายภาพที่ระลึก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ คูหาสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยใน จ.ไอจิ และพื้นที่ใกล้เคียงในการทำหนังสือเดินทาง เอกสารด้านทะเบียนราษฎร์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแรงงานและการประกอบอาชีพในญี่ปุ่นจากสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

งานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา จัดโดยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโงยา นำโดยบริษัท ยามาโมริ จำกัด ซึ่งได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 9 และมีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้ มีผู้ร่วมงานกว่า 120,000 คน มีร้านค้าอาหารและสินค้าไทยร่วมออกคูหา 60 ร้าน นับเป็นงานเทศกาลไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่างานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว และโอซากา

 01     02

03      03

03      03

03      03

03      03
Back to the list