ข่าวกิจกรรม


2013.05.18 เทศกาลนานาชาติ Toyosu Carnival 2013

03/06/2013

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ Toyosu Festival 2013 ณ ลาน Wild Magic เขตโคโต กรุงโตเกียว ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่โทโยสึทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโตเกียว สมาคมไทยสัปปายะ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท Maamaa ร่วมออกคูหาส่งเสริมการท่องเที่ยว นวดไทย และสินค้าผ้าขาวม้าของไทย โดยในช่วงเช้า โรงเรียนในพื้นที่โทโยสึได้ร่วมเดินพาเหรดจากบริเวณสถานีโทโยสึมายังบริเวณงาน และเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีพิธีเปิดซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก นำโดยนาย Takaaki Yamazaki ผู้อำนวยการเขตโคโต กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 11,000 คน

01      02

01      02

01      02

01      02
Back to the list