ข่าวกิจกรรม


2013.05.30 นักเรียนโรงเรียนมัธยมชูโทคุเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต

05/06/2013

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นักเรียนชั้น ม. 3 จากโรงเรียนมัธยมชูโทคุ 8 คน เยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษาภายในกรุงโตเกียว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงงานของสถานเอกอัครราชทูต โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอกได้เป็นผู้ตอบคำถามต่างๆ จากนักเรียน

 

   

     
Back to the list