ข่าวกิจกรรม


2013.05.30-31 อัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

05/06/2013

          เมื่อวันที่ 30 - 31 พ.ค. 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธู์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ได้เดินทางเยือนจังหวัดฮิโรชิมา ตามคำเชิญของสมาคมไทย-ฮิโรชิมา (Hiroshima-Thailand Association) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นในหัวข้อ “Thailand-Japan Economic Relations: Partnership for the Future” ให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นในจังหวัดฮิโรชิมาได้รับฟัง

          อัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า ไทยกับญี่ปุ่นเป็นเพื่อนเก่าและหุ้นส่วนที่ทันสมัย มี คสพ.ทางการค้ายาวนานกว่า 600 ปี เป็นหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของไทย และนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นมากที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังไทยเมื่อปี 2555 สูงกว่า 1.3 ล้านคน ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

          อัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวเชิญชวนญี่ปุ่นให้มาลงทุนในไทยเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 จะเป็นโอกาสสำหรับญี่ปุ่นในการเพิ่มพูนผลประโยชน์จากตลาดอาเซียนซึ่งมีจำนวนประชากรมากกว่า 600 ล้านคน และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่เสรี และญี่ปุ่นสามารถได้ประโยชน์จากการลงทุนในไทยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค และเป็นฐานการผลิตสินค้าและการเชื่อมโยงทางธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยหนึ่งในโครงการที่มีศักยภาพคือเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งรัฐบาลไทยกับเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลงในการพัฒนาทวายร่วมกันเมื่อเดือน ก.ค. 2555 และได้จัดตั้งกลไกการทำงานร่วมใน 3 ระดับ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งจากโอกาสต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยได้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วย

          ทั้งนี้ จังหวัดฮิโรชิมาเป็นจังหวัดสำคัญในเขตจูโกกุของญี่ปุ่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย โดยเฉพาะด้านการค้า โดยในปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 106,000 ล้านเยน (การส่งออกจากไทยไปฮิโรชิมา 8,900 ล้านเยน และการนำเข้าจาก
ฮิโรชิมามายังไทย 97,300 ล้านเยน) และมีบริษัทจากฮิโรชิมาที่ไปลงทุนในไทยมากถึง 57 บริษัท นอกจากนี้ ในปัจจุบันจำนวนคนไทยในฮิโรชิมามีทั้งสิ้น 661 คน

2013.06.05Hiroshima-1

2013.06.05Hiroshima-1     2013.06.05Hiroshima-2
Back to the list