ข่าวกิจกรรม


นิทรรศการศิลปะ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ณ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ

13/06/2013

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ผู้ดูแลนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ~ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปะทามะและมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ กรุงโตเกียว โดยมี Mr. Nobuto Fujitani นายกสภาบริหารมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ Mr. Takenobu Igarashi อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปะทามะกล่าวเปิดงาน และเอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานและมอบประกาศนียบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเดินทางมาร่วมการจัดนิทรรศการครั้งนี้ นำโดยรองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปะทามะและมหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือด้านศิลปะกันมานานกว่า 20 ปี และเคยจัดนิทรรศการร่วมกันทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ในการจัดนิทรรศการ On Paper 2013 ~ Paper & Nature ครั้งนี้ คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมเวิร์คชอปและสัมมนากับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2556 และจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มิถุนายน 2556

     

     

     

     
Back to the list