ข่าวกิจกรรม


2013.06.07 งานสังสรรค์การแข่งขันเบสบอล RBA ครั้งที่ 25

14/06/2013

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานสังสรรค์สำหรับ “การแข่งขันเบสบอลของสมาคมเบสบอลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Baseball Association – RBA) ครั้งที่ 25 ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศญี่ปุ่น และรับถ้วยรางวัลเอกอัครราชทูตไทยคืนจากทีมบริษัท Ken Corporation ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 24 สำหรับทีมที่อยู่ในสายของวันอาทิตย์ เพื่อจะใช้มอบให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 25 ต่อไป นอกจากนี้ อัครราชทูตยังได้กล่าวแสดงความยินดีที่การแข่งขันเบสบอลดังกล่าวดำเนินมาเป็นปีที่ 25 แล้ว และหวังว่าการแข่งขันฯ จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคต

Back to the list