ข่าวกิจกรรม


2013.06.23 เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

26/06/2013

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น นำโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

Back to the list