ข่าวกิจกรรม


2013.06.27 พิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติครั้งที่ 154

28/06/2013

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายวราวุธ ภู่อภิญญา อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ เลขานุการเอก ได้เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติครั้งที่ 154 ของ United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (UNAFEI) โดยนายศุภโชค ควรฦๅชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ เรือนจำพิเศษธนบุรี ผู้เข้าร่วมการอบรมของไทย ได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์ในฐานะตัวแทนคณะผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดด้วย

photo1     photo2

photo3
Back to the list