ข่าวกิจกรรม


2013.07.03 เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ

05/07/2013

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เดินทางเยือนจังหวัดไซตามะ โดยได้เข้าพบหารือกับนายคิโยชิ อุเอะดะ ผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ และกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ-ไทย

ในการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ เอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นที่มีความแน่นแฟ้นในทุกระดับ และความสัมพันธ์ไทย - จังหวัดไซตามะก็มีความแน่นแฟ้นมาโดยตลอด โดยปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการจัดการน้ำ และเมืองชิชิบุของจังหวัดไซตามะ กับเมืองยโสธรก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน เนื่องจากมีวัฒนธรรมการยิงบั้งไฟที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ในจังหวัดไซตามะก็มีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากถึง 2,600 คน และบริษัทจากจังหวัดไซตามะยังลงทุนในไทยประมาณ 77 บริษัท โดยเอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าฯ ได้เห็นพ้องกันที่จะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ในการกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย เอกอัครราชทูตได้ย้ำถึงความสำคัญของญี่ปุ่น ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยและอาเซียน และเชิญชวนญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายในภูมิภาค โดยไทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ รถไฟความเร็วสูง เพื่อเติมเต็มโครงข่ายในภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และได้กล่าวถึงการยกเลิกการตรวจลงตราเข้าญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนที่มากขึ้น

ทั้งนี้ สมาคมมิตรภาพไซตามะ - ไทย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยความริเริ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะในสมัยนั้นซึ่งมีความผูกพันกับไทย โดยปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 300 ราย และที่ผ่านมาได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-จังหวัดไซตามะ


Back to the list