ข่าวกิจกรรม


2013.07.09 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวามอบเงินบูรณะซ่อมแซมวัดศาลาปูนวรวิหารและวัดช้างใหญ่ จ. พระนครศรีอยุธยา

12/07/2013

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 นายนาริมาสะ โทคุกาวา ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวาได้เข้าพบนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต เพื่อมอบเงินจำนวน 1 ล้านเยนในการบูรณะซ่อมแซมวัดศาลาปูนวรวิหารและวัดช้างใหญ่ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะส่งผ่านไปยังกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมของไทยเพื่อนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมวัดดังกล่าว

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์โทคุกาวามีนโยบายให้ความช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม อนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หัตถกรรม และโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศให้คงอยู่ต่อไป โดยในปี 2555 เคยให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมพระพุทธรูป 23 องค์ ณ วัดอรุณราชวราราม

Back to the list