ข่าวกิจกรรม


2013.07.11 ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดแกะสลักผลไม้ไทย ครั้งที่ 7

16/07/2013

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่น และข้าราชการเอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดแกะสลักผลไม้ไทย ครั้งที่ 7 ณ ห้อง Ouka no Ma โรงแรม Grand Prince Takanawa กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดยชมรมแกะสลักผลไม้และสบู่ของญี่ปุ่น (Japan Fruits & Soap Carving Society) ซึ่งมีนางโนริโกะ โคสะกะ เป็นประธาน

ภริยา ออท. ได้กล่าวเปิดงานและชื่นชมบทบาทของชมรมในการเผยแพร่การแกะสลักซึ่งเป็นเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่แพร่หลายแก่คนญี่ปุ่น และย้ำการมีวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นในเรื่องอาหารและการตกแต่ง และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการแกะสลักต่อไป

การประกวดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพ่อครัวไทย (Thai Chefs Association) และสถาบันอาหารไทย (Thailand Culinary Academy) ในการตัดสินผลงาน โดยได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชนะการประกวดแกะสลักผลไม้จากไทยมาสาธิตการแกะสลักให้ผู้ร่วมงานได้ชมอย่างใกล้ชิด


     

     

     
Back to the list