ข่าวกิจกรรม


2013.07.12 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงพระพุทธรูปศานติธรรม (Jade Buddha for Universal Peace) ในญี่ปุ่น

17/07/2013

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดงานแสดงพระพุทธรูปศานติธรรมในประเทศญี่ปุ่น ณ วัดโซโทชู ไดฮองซัน โชจิจิ เขตสึรุมิ เมืองโยโกฮามา พระพุทธศานติธรรม เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูง 2.5 เมตร หนัก 4 ตัน ใช้เวลาแกะสลัก 5 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้คนทุกชาติศาสนาสร้างสันติภาพในโลก ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธศานติธรรมไปยังประเทศต่างๆ มาแล้วกว่า 16 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ จะเปิดให้สักการะในญี่ปุ่น ณ วัดโซจิจิ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 จากนั้นจะอัญเชิญไปยังวัดอิวาสึกิ ไทชิ จังหวัดไซตามะ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 และวัดเคเซนนุมะ ระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2556

Back to the list