ข่าวกิจกรรม


2013.07.24 ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่รับผิดชอบโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 40 เข้าพบเอกอัครราชทูต

29/07/2013

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 นายมาโคโตะ อิโต ผู้อำนวยการกองการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนนานาชาติของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เข้าพบนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต เพื่อกระชับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 40 ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 29 ตุลาคม  – 16 ธันวาคม 2556 โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศญี่ปุ่น และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ ได้แก่ เวียดนาม ไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ และกลับสู่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน โดยจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และจะครบรอบ 40 ปีในปีนี้ ซึ่งตรงกับการฉลอง 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างเยาวชนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลก และสร้างเสริมความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ


   
Back to the list