ข่าวกิจกรรม


2013.08.02 เยาวชนญี่ปุ่นและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการงานเทศกาลนานาชาติสำหรับเด็กครั้งที่ 3 เยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

03/08/2013

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยาเอกอัครราชทูต พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 16 คน และผู้ปกครองซึ่งเข้าร่วมโครงการ Children’s International Festa 2013 ที่จัดโดยคณะกรรมการจัดงาน Children’s International Festa ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ภริยาเอกอัครราชทูตได้นำเยาวชนญี่ปุ่นเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูต บรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย และพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย รวมทั้งจัดเตรียมอาหารไทยและร่วมกันรับประทานอาหาร และมอบของระลึก อาทิ ป้ายชื่อภาษาไทย สินค้าหัตถกรรมไทย ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของเยาวชนญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นรากฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างการสนทนา มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่วนหนึ่งเคยเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย และได้แสดงความสามารถพูดภาษาไทย ร้องเพลงชาติไทย และกล่าวถึงความรู้สึกประทับใจต่อประเทศไทยในวัยเด็กที่ยังอยู่ในความทรงจำ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติสำหรับผู้เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติสำหรับเด็กครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยมาทุกครั้ง

       

   

   

   

thailand_report_Eng_final
Back to the list