ข่าวกิจกรรม


2013.07.30-31 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดโทยามะ

02/08/2013

เมื่อวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา ได้เดินทางเยือน จ.โทยามะ เพื่อพบปะกับผู้แทภาครัฐระดับสูงและภาคเอกชน รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ให้แก่นักธุรกิจและผู้สนใจใน จ. โทยามะ ในระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 ของสมาคม จ.โทยามะ-ไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการลงทุนในไทย  และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของ จ.โทยามะ ได้แก่ นายทาคาคาสึ อิชิอิ ผู้ว่าราชการจังหวัดโทยามะ นายมาซานาริ โนมุระ ประธานสมาคม จ.โทยามะ-ไทย และนายชินอิจิโร อินุชิมะ ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัด

            ในการหารือกับผู้ว่าราชการ จ.โทยามะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่าง จ.โทยามะกับไทย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากไทยมาเที่ยว จ.โทยามะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเส้นทาง Alphine Route ระหว่างทาเทยามะ - คุโรเบะ โดยในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2556 มีนักท่องเที่ยวไทยมา จ.โทยามะ แล้วกว่า 6,900 คน โดยเพิ่มขึ้นถึง 1.8 เท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าจากมาตรการที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นและ จ.โทยามะ มากขึ้น

            ในการหารือกับประธานสมาคม จ.โทยามะ-ไทย เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณที่สมาคมฯ  มีบทบาทสำคัญและ  แข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและ จ.โทยามะ และทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นใน จ.โทยามะ และหวังว่าสมาคมฯ จะมีบทบาทที่แข็งขันยิ่งขึ้นต่อไป

             ในการหารือกับประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม จ.โทยามะ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณที่หอการค้าฯ ให้การสนับสนุนบริษัทใน จ.โทยามะ ไปลงทุนในไทย โดยปัจจุบันมีบริษัทจาก จ.โทยามะ ไปลงทุนในไทย 37 บริษัท ซึ่งประธานหอการค้าฯ ได้ขอบคุณที่เอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญกับ จ.โทยามะ และแจ้งว่าบริษัทจาก จ.โทยามะที่ลงทุนในไทย สามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น และต่างชื่นชมในความขยันขันแข็งและความสามารถของแรงงานไทย

            เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวบรรยายในการประชุมประจำปีของสมาคม จ.โทยามะ - ไทย ย้ำถึงความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับไทยในฐานะมิตรเก่าแก่และหุ้นส่วนสมัยใหม่ และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนประชาชน และย้ำโอกาสของญี่ปุ่นในการขยายลงทุนในไทย โดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย นโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงโครงข่ายในภูมิภาค โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ในขณะที่ประเทศต่างๆ มีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นและการจะเกิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยใช้รากฐานความสัมพันธ์ที่มีอยู่และฐานการลงทุนในไทยในการขยายธุรกิจและการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านและในอาเซียน  และเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนญี่ปุ่นเข้าร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และท่าเรือน้ำลึกทวายด้วย

   2

                                        การหารือกับประธานสมาคม จ.โทยามะ – ไทย                                                           การหารือกับประธานหอการค้าและอุตสาหกรรม จ.โทยามะ

 

               3   4

                                                       การหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดโทยามะ                                       การบรรยายเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในการประชุมประจำปีสมาคม จ.โทยามะ-ไทย

     
Back to the list