ข่าวกิจกรรม


2013.08.05 ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ญี่ปุ่น เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

06/08/2013

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2556 นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-ญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรของสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ นางกุสุมาลวตีฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - ญี่ปุ่น ฝ่ายญี่ปุ่น ในวันเดียวกัน


   

    
Back to the list