ข่าวกิจกรรม


2013.07.07 สถานเอกอัครราชทูตฯ มอบเครื่องปั่นไฟสำรองให้แก่วัดไทยในญี่ปุ่น

12/07/2013

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องปั่นไฟสำรองให้แก่วัดไทยในญี่ปุ่น 3 แห่ง คือ วัดพระธรรมกายโตเกียว กรุงโตเกียว วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ และวัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียว เพื่อเตรียมการสำหรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดซื้อจากเงินบริจาคของคนไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และภริยาเป็นประธานมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองแก่พระอาจารย์สุขสันต์ สุขสนฺโต วัดพระธรรมกายโตเกียว กรุงโตเกียว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และภริยาเป็นประธานมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง แก่พระมหาพะเด็ด วัดปากน้ำญี่ปุ่นและได้พบปะคนไทยที่เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถด้วย

และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และภริยาเป็นประธานมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรอง แก่พระพระพิชัย ฉินฺนกาโม วัดป่าพุทธรังษี กรุงโตเกียวและได้พบปะคนไทยที่เข้าร่วมทำบุญเข้าพรรษา งานทอดผ้าป่า และผู้รับบริการงานกงสุลสัญจรที่วัดด้วย

Back to the list