ข่าวกิจกรรม


2013.08.07 สอท. เข้าร่วมนิทรรศการศิลปะเพื่อการกุศล ณ โรงแรมโอกุระ โตเกียว

09/08/2013

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นายวราวุธ ภู่อภิญญา อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะแสดงภาพวาด Impressionist ของศิลปินชาวฝรั่งเศสและญี่ปุ่น “The 19 th Art Collection Charity Event Masters of Japan and France with Monet, Utrillo and Saeki - The Beautiful Towns and Villages of France -” ณ โรงแรมโอกุระ โตเกียว ซึ่งจัดขี้นเพื่อการกุศลโดยจะบริจาคเงินรายได้ให้แก่สภากาชาดญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนนิทรรศการครั้งนี้โดยได้ให้โรงแรมโอกุระ โตเกียวยืมภาพวาดสีน้ำมัน “Umi” (ทะเล) ซึ่งประดับอยู่ในทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นผลงานของ Kanji Maeda (2439 - 2473) จิตรกรชาวญี่ปุ่นวาดขึ้นเมื่อปี 2472 ไปจัดแสดง

Kanji Maeda เป็นจิตรกรศิลปะแนวตะวันตก มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดโททโทริ Kanji Maeda สำเร็จการศึกษาจาก Tokyo School of Fine Arts สาขาจิตรกรรมตะวันตก เมื่อปี 2464 ได้เดินทางไปศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะในกรุงปารีสด้านศิลปะสัจนิยม (realism) และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปี 2468 และเผยแพร่งานศิลปะ เช่น การจัดตั้ง “The Society of 1930” Kanji Maeda ล้มป่วยลงเมื่อปี 2472 และได้วาดภาพ “Umi” ระหว่างพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัล Teikokubijutsuin prize ครั้งที่ 11

นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ณ Ascot Hall โรงแรมโอกุระ โตเกียว

0807_Small   _Small
Back to the list