ข่าวกิจกรรม


2013.08.11 ฝ่ายกงสุลจัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

20/08/2013

         เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2556 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ด้วยความร่วมมือจาก รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ และอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดไซตามะ จัดกิจกรรม “ความรู้สู้ภัยพิบัติ” ณ อาคารเอนกประสงค์คาวาโกเอะ อิเซฮาระ อำเภอคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเผยแพร่ผลการศึกษาความเสี่ยงและการคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

        กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความเสี่ยงของภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในอนาคตด้วย

IMG_4611

IMG_4617
Back to the list