ข่าวกิจกรรม


2013.08.21 อัครราชทูตเข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงานแสดงอาหารทะเลและเทคโนโลยีนานาชาติในญี่ปุ่น ครั้งที่ 15

23/08/2013

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานแสดงอาหารทะเลและเทคโนโลยีนานาชาติในญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 ณ Tokyo Big Sight ศูนย์แสดงนิทรรศการนานาชาติ กรุงโตเกียว

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้เดินทางมาร่วมงาน โดยได้ส่งเสริมสินค้าการประมง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและคุณภาพของกุ้งเพาะเลี้ยง

CIMG0606
CIMG0611
CIMG0615
CIMG0604
CIMG0624
CIMG0630
CIMG0622
CIMG0623
Back to the list