ข่าวกิจกรรม


2013.08.25 สถานเอกอัครราชทูตออกคูหาในงานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ “งานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติครั้งที่ 6”

27/08/2013

        เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมออกคูหางานเทศกาลฤดูร้อนโออิดงตาคุ “งานเทศกาลแลกเปลี่ยนนานาชาติ” หรือซึ่งจัดขึ้นที่ถนนจูโอ หน้าสถานีโออิมาจิ เขตชินางาวะ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนญี่ปุ่นที่พำนักอาศัยในเขตชินางาวะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต่างประเทศ และสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลประจำกรุงโตเกียวของประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตชินางาวะ หรือมีความเกี่ยวข้องกับเขตชินางาวะเข้าร่วม รวมทั้งหมด 11 แห่ง รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยด้วย

        ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย การท่องเที่ยวไทย และผลไม้ไทย และได้รับความร่วมมือจากร้านครัวธานีซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในพื้นที่ออกคูหาขายขนมไทยในงาน นอกจากนี้ ยังมีมุมนวดไทยโดยสมาคมไทยสัปปายะ และการสาธิตการแสดงมวยไทยโดยค่ายแสนชัยมวยไทยยิมซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน

CIMG0647CIMG0652
CIMG0658CIMG0659
CIMG0660CIMG0661
CIMG0662CIMG0666
CIMG0671CIMG0698
CIMG0699CIMG0709
CIMG0714CIMG0724
Back to the list