ข่าวกิจกรรม


2013.08.26 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

27/08/2013

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา มาเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ได้บรรยายให้คณะรับฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ การเยือนญี่ปุ่นของนิสิตทั้งห้าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวางแผนและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งเป็นวิชาเลือกของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

forweb1forweb2
Back to the list