ข่าวกิจกรรม


2013.07.25 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในการประชุมประจำปีของ Japan-Thailand Business Forum

29/07/2013

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ และคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในการประชุมประจำปี 2556 ของ Japan – Thailand Business Forum (JTBF) ณ Sumitomo Kaikan,Izumi Garden

_1_2_Small     _2_2_Small

_3_1_Small




Back to the list