ข่าวกิจกรรม


2013.08.28 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิก JTBF

30/08/2013

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่สมาชิก Japan-Thailand Business Forum (JTBF) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทำความคุ้นเคยกับสมาชิกของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ของ JTBF ซึ่งเพิ่งมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และ JTBF ได้เห็นพ้องที่จะมีกิจกรรมในแต่ละด้านร่วมกันอย่างสม่ำเสมอต่อไปในอนาคต

DSC_1283_Small    DSC_1191_Small

DSC_1295_Small    DSC_1338_Small
Back to the list