ข่าวกิจกรรม


2013.08.26-27 เอกอัครราชทูตฯ เยือนจังหวัดนากาโนะ

03/09/2013

เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ พร้อมด้วยนางมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ภริยา
ได้เดินทางเยือน จ.นากาโนะ เพื่อพบหารือกับนายยาสุโยชิ วาดะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดนากาโนะ และได้ศึกษาดูงานผู้ประกอบการภาคเกษตรกรรมของญี่ปุ่นที่สามารถต่อยอดกิจการของตนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปและบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในภาคการเกษตรจาก ตปท. จากการเจรจา TPP

ในการหารือกับรองผู้ว่าราชการ จ.นากาโนะ เอกอัครราชทูตฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดนากาโนะที่มีมายาวนานตั้งแต่ปี 2480 ที่รัฐบาลไทยได้มอบพระพุทธรูปปางมารวิชัยเพื่อประดิษฐานไว้ในวัด Zenkoji เมืองนากาโนะ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี คสพ.ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น โดยในด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีบริษัทจากจังหวัดนากาโนะลงทุนอยู่ในไทย 72 แห่ง และในด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดนากาโนะ 2,097 คน และเมื่อปี 2555 มีคนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนากาโนะ 9,170 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอจังหวัดนากาโนะให้มีความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการแปรรูปสินค้า และในด้านการท่องเที่ยวกับไทยให้มากขึ้น

ในการศึกษาดูงานที่ Nagai Farm ซึ่งเป็นฟาร์มข้าวและโคนม และ Shuka-en ซึ่งเป็นฟาร์มองุ่น ในเมืองโทมิ จังหวัดนากาโนะ ได้รับทราบข้อมูลว่าเกษตรกรทั้ง 2 แห่ง ไม่มีความกังวลต่อการแข่งขันกับสินค้าเกษตรกรรมจากต่างประเทศจากการเข้าร่วม TPP มากนัก เนื่องจากเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย และพัฒนาช่องทางการขายให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และยังมีแนวคิดที่พยายามจะพัฒนาธุรกิจของตนให้สามารถยืดหยัดได้ด้วยตนเอง โดยพยายามไม่พึ่งเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

_3_2_Small

_4_1_Small

การหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนากาโนะ

_1_4_Small

การศึกษาดูงาน ณ Nagai Farm

_2_3_Small

การศึกษาดูงาน ณ Shuka-en Back to the list