ข่าวกิจกรรม


2013.08.29 JTA Evening Cool Party

04/09/2013

        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Association : JTA) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตได้จัดงาน Evening Cool Party ที่ Gofukubashi Club กรุงโตเกียว ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 แล้วเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพบปะกับสมาชิก JTA ซึ่งเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นที่มีความผูกพัน ชื่นชอบประเทศไทยจากวงการต่างๆ โดยมีนายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และนายเทสุเกะ คิตายามะ ประธาน JTA  เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนประมาณ 200 คน

        ในโอกาสนี้ ประธาน JTA และเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ที่ล่าสุดได้มีการยกเลิกการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประสงค์พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน นอกจากนี้จะมีการฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นในปลายปีนี้ด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่าการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 จะทำให้ญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและส่งออกเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน

         การจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ทั้งอาหารและขนมไทย รวมทั้งการแสดงดนตรีไทยจากคณะดนตรีไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

Back to the list