ข่าวกิจกรรม


2013.09.04 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเยือนสถานเอกอัครราชทูต

11/09/2013

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อุปทูต ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แก่คณะผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการและองค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 55 คน ซึ่งมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2556 เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่น

CIMG0977CIMG0987
CIMG1003CIMG1007
frontpage


Back to the list