ข่าวกิจกรรม


2013.09.05 บุคคลสำคัญจากต่างประเทศดูงาน ณ ฟาร์มจินไน 21 ในช่วงฤดูร้อนอย่างต่อเนื่อง

11/09/2013

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

ฟาร์มจินไน 21 แห่งเมืองคะบะโตะ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกการปลูกพืชเมืองร้อนและการส่งเสริมการเลี้ยงโคญี่ปุ่นพันธุ์ขนแดงที่ จ. ฮอกไกโด ได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ได้แก่ H.E. Mr. Tom D. Kijiner ออท. สอท.หมู่เกาะมาร์แชลล์/ ญป. และ ออท. ธนาธิปฯ ที่มาดูงาน ณ ฟาร์มแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง การที่บุคคลสำคัญจากต่างประเทศเข้ามาดูงาน ณ ฟาร์มแห่งนี้ สืบเนื่องมาจาก Dr. Ryoichi Jinnai ประธานมูลนิธิ Japan International Cooperation Foundation (JICF) มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจากการแลกเปลี่ยนในหลายด้านกับประเทศต่างๆ

H.E. Mr. Tom D. Kijiner ออท. สอท.หมู่เกาะมาร์แชลล์/ ญป. มาเยือนฟาร์มฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 เนื่องจากเมื่อปี ค.ศ. 1990 ขณะที่ ออท. Kijiner ดำรงตำแหน่ง รมว. กต. หมู่เกาะมาร์แชลล์ Dr. Jinnai ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนทำให้หมู่เกาะมาร์แชลล์ได้เข้าร่วมงาน The International Garden and Greenery Exposition ณ นครโอซากาในปีนั้นได้ ในครั้งนี้ ออท. Kijiner ซึ่งมาประจำการใน ปท. ญป. พร้อมด้วย อท. Annette Note ได้ขอเข้าพบ Dr. Jinnai ณ ฟาร์มฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่

Dr. Jinnai ได้ให้ความช่วยเหลือจนได้เข้าร่วมงานในครั้งนั้น

Dr. Jinnai มีความสัมพันธ์กับ ปทท. ผ่านการให้ความช่วยเหลือแก่ ม. ขอนแก่นมาเป็นเวลาหลายสิบปี จน Dr. Jinnai ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร) จาก ม. ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ผ่านมา ออท. ธนาธิปฯ และภริยา พร้อมด้วยรศ. ดร. กิตติชัยฯ อธิการบดี ม. ขอนแก่นและคณะรวม 10 คน ได้เดินทางมาดูงาน ณ ฟาร์มจินไน 21 ออท. ธนาธิปฯ แสดงความชื่นชมว่า ฟาร์มจินไน 21 เป็นรูปแบบการเกษตรในอนาคต

 

DSC_3052_Small

1. คณะดูงานจากสถานเอกอัครราชทูต (อธิการบดี ม. ขอนแก่น ลำดับที่ 3 จากซ้าย ออท. ธนาธิป ลำดับที่ 4 จากซ้าย Dr. Jinnai ลำดับที่ 5 จากซ้าย)

DSC_3060_Small

2. คณะดูงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทยศึกษาภาพรวมของฟาร์มฯ จากแบบจำลอง

01

3. ออท. Kijiner (ซ้าย) และ อท. Note (ขวา)

02

4. ออท. Kijiner มอบของที่ระลึกแก่ Dr. Jinnai

03

5. ออท. Kijiner แสดงความสนใจมะม่วงในฟาร์มจินไนเป็นอย่างมาก

 

 

จากนิตยสาร Quality ฉบับที่ 562 ประจำเดือน ก.ย. ค.ศ. 2013 (นิตยสารประจำ จ. ฮอกไกโด)

ที่มา (ภาษาญี่ปุ่น)http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=1077&catid=77&Itemid=315

   

 

 

 
Back to the list