ข่าวกิจกรรม


2013.08.31 งานเทศกาลเด็กนานาชาติประจำปี 2013

05/09/2013

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ International Thai Dance Academy (ITDA) ร่วมจัดกิจกรรมแสดงรำไทยและสอนแกะสลักผลไม้ให้แก่เด็กชาวญี่ปุ่น ในงานเทศกาลเด็กนานาชาติประจำปี 2013 ณ เอบิสึ การ์เดนเพลส เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นประมาณ 3,000 คนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถานเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นของประเทศต่าง ๆ 13 แห่งที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีเด็กญี่ปุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจจำนวนมาก


CIMG1520CIMG1523
CIMG1540CIMG1551
CIMG1569CIMG1582
Back to the list