ข่าวกิจกรรม


2013.10.02 ผู้ว่าราชการจังหวัดโทะจิกิเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

04/10/2013

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 นายโทมิคาสึ ฟุคุดะ (Tomikazu   FUKUDA) ผู้ว่าราชการจังหวัดโทะจิกิ พร้อมด้วย นายฟุมิโอะ ไซโต (Fumio SAITO) นายกเทศมนตรีเมืองนิคโค และนาย มาซารุ ทาคาคุ (Masaru TAKAKU) นายกเทศมนตรีเมืองนะสึ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ โดยได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ญี่ปุ่นเมื่อครั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภูมิภาคโตโฮกุ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 และได้ย้ำถึงความปลอดภัยจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ.ฟุคุชิมะ ซึ่งอยู่ติดต่อกับ จ.โทะจิกิ โดยแนะนำจุดเด่นของจังหวัดโทะจิกิ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น เมืองนิคโค เมืองนะสึ และหวังว่านักท่องเที่ยวจากไทยไปเยือน จ.โทะจิกิ มากขึ้น

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของ จ.โทะจิกิ ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากถึงประมาณ 1,700 คน มีบริษัทจาก จ.โทะจิกิ ไปลงทุนในไทย 9 แห่ง มีนักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวจำนวนมาก และในด้านการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนจากไทยแลกเปลี่ยนอยู่ที่มหาวิทยาลัย Utsunomiya และมหาวิทยาลัยใน จ.โทะจิกิ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่ง

 

    

     
Back to the list