ข่าวกิจกรรม


2013.10.03 นักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนมินามิคาไซไดนิเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

07/10/2013

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 คน จากโรงเรียนมินามิคาซไซไดนิ เขตเอโดะกาวา กรุงโตเกียว ได้เยี่ยมเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยนางสาวพักตร์วิภา อาวิพันธุ์ เลขานุการเอก ได้ให้การต้อนรับและตอบคำถามเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่น และอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย รวมทั้งสิ่งที่คนไทยเห็นว่าน่าแปลกหรือน่าตกใจที่สุดเมื่อมาเยือนญี่ปุ่น เป็นต้น

01_Custom02_Custom
     03_Custom
Back to the list