ข่าวกิจกรรม


2013.11.10 กงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะ

19/11/2013

      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 สถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยนายธนาธิป อุปัติศฤงค์เอกอัครราชทูตให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโต ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

      ทีมงานฝ่ายกงสุลและอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) ได้ให้บริการออกหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ ตลอดจนให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่น และสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน

IMG_5582IMG_5583
IMG_5585IMG_5586

Back to the list