ข่าวกิจกรรม


2013.10.08 ความร่วมมือในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่นในวัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ Tokyo National Research Institute for Cultural Properties (TNRICP)

10/10/2013

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการจัดทำความตกลงเพื่อศึกษาวิจัยและหาทางซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น วิหารหลวง วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม ระหว่างวัดราชประดิษฐฯ และสถาบันวิจัยทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว (Tokyo National Research Institute for Cultural Properties -TNRICP) ตามโครงการอนุรักษ์บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่น วิหารหลวงวัดราชประดิษฐฯ และการส่งมอบบานไม้ 2 ชิ้น จากคณะพระภิกษุและเจ้าหน้าที่วัดราชประดิษฐฯ นำโดยพระครูวินัยธร อารยพงศ์ เช็งเจริญ เพื่อดำเนินการวิจัยตามโครงการดังกล่าว

บานไม้ประดับมุกญี่ปุ่นในวัดราชประดิษฐฯ เป็นงานศิลปะลงรักประดับมุกลวดลายศิลปกรรมแบบญี่ปุ่นสกุลช่างเมืองนางาซากิ ที่รัชกาลที่ 4 ทรงนำเข้าจากญี่ปุ่น เพื่อประดับชั้นในของบานประตู และหน้าต่างของพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ มีอายุประมาณ 150 ปี เป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ และปัจจุบันเป็นงานศิลปะที่หายากในญี่ปุ่น เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันค้นพบในวัดราชประดิษฐฯ กว่า 100 ชิ้น แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย และไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยช่างในประเทศไทย

การส่งมอบบานไม้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและทดลองหาวิธีบูรณะซ่อมแซมที่เหมาะสม โดยมีกำหนดระยะเวลาวิจัยถึงเดือนมีนาคม 2557 จากนั้น สถาบัน TNRICP จะถ่ายทอดวิธีการบูรณะซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกให้ช่างศิลป์ กรมศิลปากรไปดำเนินการซ่อมแซมบานไม้อื่นๆ ณ วัดราชประดิษฐฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายเพลแก่คณะพระภิกษุจากวัดราชประดิษฐฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นสิริมงคล

 

DSC_0907_Custom     DSC_0922_Custom

dsc_0982_custom

DSC_1008_Custom     DSC_1012_Custom

DSC_1084_Custom     DSC_1102_Custom

DSC_1070_Custom
Back to the list