ข่าวกิจกรรม


2013.10.12-14 สถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆ

18/10/2013

      ระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค. 2556 สอท. ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรุงโตเกียวและจังหวัดต่างๆ ดังนี้

      1. เทศกาลนางามาสะมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ครั้งที่ 28

      เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต และนายสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน และกล่าวเปิดเทศกาลนางามาสะมิตรภาพญี่ปุ่น - ไทย ครั้งที่ 28 ณ ย่านการค้าถนนเซงเกน เขตอาโออิ เมืองชิสึโอกะ ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงโตเกียว ได้สนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
n1n2n3n4
     
       ในปีนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงโตเกียว ได้ดำเนินการจัดพิธีแต่งงานแบบไทยอย่างเต็มรูปแบบให้แก่คู่บ่าวสาวชาวญี่ปุ่น 3 คู่ โดยเอกอัครราชทูตฯ และภริยา และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานพิธีแต่งงานแบบไทย และได้มอบของกำนัลแก่คู่บ่าวสาวเป็นบัตรเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ พร้อมโรงแรมที่พักในประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสายการบินไทย สายการบินเอเชีย แอตแลนติก และโรงแรมที่พัก Diamond Cliff Resort จ.ภูเก็ต Sheraton Pattaya จ.ชลบุรี และ Panviman Chiang Mai Spa Resort จ.เชียงใหม่
n5n6
n7n8n9
n10n11
nn12nn13
n12n13
n14n15
n16n17n18

       2. เทศกาลบั้งไฟริวเซ
       
       ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูตและภริยา และคณะจากประเทศไทย ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและเข้าร่วมงาน “เทศกาลบั้งไฟริวเซ” ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอชิชิบุ จังหวัดไซตามะ เป็นประจำทุกปีเพื่อบวงสรวงและแสดงความขอบคุณแด่เทพเจ้า โดยในปีนี้ มีการจุดบั้งไฟทั้งสิ้น 30 ลูก
87
23

1
5
49
10
       อำเภอชิชิบุมีเทศกาลบั้งไฟริวเซ ซึ่งคล้ายคลึงกับเมืองยโสธรซึ่งมีงานเทศกาลบุญบั้งไฟ จึงทำให้ทั้งสองเมืองมีความตกลงเป็นเมืองพี่เมืองน้องกัน และจังหวัดยโสธรได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานเทศกาลบั้งไฟริวเซเป็นประจำ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

       3. งาน Little Ambassadors – Thailand
     
       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ International Women’s Club JAPAN Foundation จัดงาน Little Ambassadors – Thailand ขึ้นที่โรงเรียน Kojimachi Gakuen กรุงโตเกียว เพื่อให้เยาวชนญี่ปุ่นได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 80 คน โดยเด็กๆ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้ศึกษาค้นคว้าหรือจากประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทย โดยต่างหารูปถ่าย และรูปวาดมาแสดงและอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อประเทศไทย
bd
ef
hik
lo
pqr

       สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทย และอาหารไทย สาธิตทำขนมดอกจอก การสาธิตมวยไทยโดยค่ายมวยแสนชัย รวมทั้งได้ประสานงานนำนักร้องประสานเสียงวง Wattana Alumni Chorus ทั้งหมด 35 คนจากประเทศไทยไปแสดงในงาน และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย อาหาร และผลไม้ไทย
st
uvw
xy
zzz
abcbig

       เด็กๆ และผู้ปกครองต่างให้ความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี และเกิดทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย และบางส่วนเกิดความสนใจที่จะเยือนประเทศไทยในอนาคต

       4. งานไทยแฟร์ในงานสวนดอกไม้เคโอ
       
       ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2556 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมงาน “สยามเมืองยิ้ม ดอกไม้และพฤกษา” ซึ่งเป็นงานไทยแฟร์ที่จัดขึ้นในสวนดอกไม้เคโอ เมืองโจฟุ กรุงโตเกียว ภายในงานมีอาหารให้ชิม เช่น ต้มยำกุ้ง ผลไม้และขนมไทย การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทย รวมทั้งการสาธิตแกะสลักผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารไทย สินค้า และอาหารไทยด้วย งานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

kobig
ko1ko2
ko3ko4
ko5ko6
       งานไทยแฟร์ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
Back to the list