ข่าวกิจกรรม


2013.10.20 อัครราชทูตและภริยาเข้าร่วมงาน ACT Family Day

21/10/2013

      เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา  รวมทั้งข้าราชการและครอบครัว ได้เข้าร่วมงาน ACT Family Day ซึ่งจัดขึ้นทื่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ณ กรุงโตเกียว ทั้งนี้ คณะกรรมการประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว (ASEAN Committee Tokyo – ACT) ซึ่งประกอบไปด้วยสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ในกรุงโตเกียว ได้จัดประชุมและงานต่างๆ ตลอดปี โดยปกติแล้วงาน ACT Family Day จะเป็นงานกีฬากลางแจ้ง แต่ปีนี้จัดในสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศที่นำมา

12

Back to the list